Skip to product information
1 of 4

Tahanan Books

Ang Mahabang Sampayan ni Nanay

Regular price
$5.00 CAD
Regular price
$19.99 CAD
Sale price
$5.00 CAD

Written by: Genaro R. Gojo Cruz
Illustrated by: Auri Asuncion Yambao

Tapos na ang mga labahin. Anu-ano kaya ang makikita ni Andres sa mahabang sampayan ni Nanay? Sa malikhaing akordeon book na ito, samahan si Andres sa kaniyang pabaybay sa sampayan ng Alpabetong Filipino!

All the clothes are washed. Now what will Andres find hanging on Mama’s long clothesline? In this clever accordion book, join Andres as he discovers a laundry line of the Filipino alphabet!
 

Trim size:  7.5 x 7.5 inches
No. of pages: 14 panels plus cover/accordion type
Year Published: 2019
ISBN: 978-621-422-018-2

Shipping Information